دوشنبه, 02 خرداد,1401
تزریق زوری و جنجالی واکسن کرونای پیرزن 84 ساله

اشتباه جنجالی یک پرستار در تزریق واکسن کرونا به پیرزن بینوا حسابی مشکل ساز شد، اشتباهی که به معنای واقعی کلمه نابخشودنی است!

اشتباه جنجالی پرستار زن در تزریق واکسن کرونای پیرزن

اشتباهی دیگر در تزریق واکسن کرونا خبرساز شد، آن هم اشتباهی که میتوانست پایان تلخی داشته باشد ولی خوشبختانه فعلا به خیر گذشته است. فاصله ی زمانی تعیین شده برای دریافت دو دوز واکسن کرونا، براساس دلایل و منطقی مشخص شده است که باید رعایت شود و نادیده گرفتن این فاکتور مهم میتواند به قیمت جان فرد تمام شود.

به گزارش تریبون ایندیا، پیرزنی 84 ساله طی اشتباهی نابخشودنی توسط مسئولان تزریق واکسن به شکل نگران کننده ای، هر دو دوز واکسن خود را در فاصله ی زمانی بسیار کوتاه دریافت کرد و خبرساز شد.

" کرالا " که برای دریافت دوز اول واکسن همراه پسرش به یکی از بیمارستان های دولتی شهر مراجعه کرده بود، به شکل نرمال و بدون هیچ مشکلی دوز اول واکسن خود را دریافت کرد و به گفته ی پزشک، دقایقی داخل سالن نشست تا در صورت مناسب بودن شرایطش آنجا را ترک کند.

تزریق یکجای دو دوز واکسن کرونا به پیرزن 84 ساله

مدت مشخص شده سپری شد و به دلیل خوب بودن حال وی، اجازه ترک سالن به او داده شد. " کرالا " پس از خارج شدن از سالن متوجه شد که کفش هایش را جا گذاشته است و از پسرش خواست تا منتظر بماند تا او برای برداشتن کفش هایش مجدد به محل تزریق واکسن بازگردد اما هنگام بازگشت اتفاق عجیبی افتاد.

یکی از تزریق کنندگان واکسن که خانمی جوان بود با دیدن " کرالا " او را روی صندلی نشانده و بدون توجه به صحبت های پیرزن که مدام میگفت من نیم ساعت پیش واکسن زدم، واکسن دیگری به او زد یعنی در واقع دوز دوم واکسن را با فاصله ای نیم ساعته به این پیرزن بینوا تزریق کرد.

تزریق واکسن کرونا

پسر " کرالا " وقتی از تاخیر مادرش نگران شد، به داخل سالن رفت و متوجه شد که چه اشتباهی در تزریق واکسن کرونای مادرش رخ داده است. با بالا رفتن صدا و درگیری داخل سالن، پزشک ارشد بیمارستان به آنجا آمده و " کرالا " را با خود به بخش دیگری برد تا تحت مراقبت ویژه، وضعیت او را کنترل کند.

در کمال تعجب هیچ تغییر عجیبی در بدن پیرزن رخ نداد و حتی پس از ساعتها مراقبت و کنترل دقیق توسط دستگاههای مختلف چیز عجیبی گزارش نشد و این یعنی " کرالا " خوشبختانه با وجود دریافت دو دوز واکسن کرونا با فاصله ای 30 دقیقه ای دچار هیچ عوارضی نشد، البته این تنها یک استثنا بوده و بس.

اشتباه جنجالی در تزریق واکسن کرونا به پیرزن 84 ساله

4.519
این مطلب مفید بود ؟172