دوشنبه, 27 دی,1400
آدرس ایمیل
info[@t]dingoland.ir
مشاوره آنلاین
از 9 الی 16
اینستا
dingoland.ir
فقر، سلامت نوجوانان را به خطر می اندازد

سیناپرس/ طبق پژوهش های جدید، محققان دانشگاه لیورپول دریافته‌ اند که امروزه، فقر مداوم یا سلامت روانی ضعیف والدین بر چهار کودک از هر ده کودک تأثیر مستقیم می‌گذارد.

 مطالعات نشان می دهد که ترکیب این دو مولفه  یک نفر از هر ده کودک را تحت تاثیر قرار داده و به شدت با پیامدهای نامطلوب، به ویژه سلامت روان ضعیف کودک مرتبط است.

دکتر نیکلاس کوفی ادجی (Nicholas Kofi Adjei)  پژوهشگر ارشد این تحقیقات گفت: این تحقیق اولین مطالعه ای است که به ارزیابی دسته ای ریشه های فقر کودکان و شاخص های متعدد ناملایمات خانوادگی از جمله بیماری روانی والدین، خشونت و سوء استفاده خانوادگی، اعتیاد و اثرات آنها بر رفتار کودک می پردازد.

محققان از داده های ۱۱ هزار و ۵۶۴  کودک زیر ۱۴ سال استفاده کردند. طبق دسته بندی این پژوهش، ناملایمات خانوادگی شامل خشونت و سوء استفاده والدین، سلامت روان ضعیف و مصرف مکرر الکل می شدند. به گزارش سیناپرس، شش شاخه اصلی فقر و ناملایمات خانواده بر علیه کودکان شناسایی و طبق لیست زیر دسته بندی شد: فقر کم و ناملایمات خانوادگی با بیش از ۴۳ درصد از شرکت گنندگان، مصرف مداوم الکل والدین با ۷/۷ درصد، خشونت خانگی و سوء استفاده مداوم ۳ درصد، مشکلات روانی والدین۱۱  درصد، فقر پایدار۲۲ درصد وضعف سلامت روان والدین ۱۱ درصد.

در مقایسه با کودکانی که در معرض فقر و ناملایمات کمتری قرار داشتند، کودکانی که در گروه‌های مملو از ناملایمات پایدار یا در معرض سلامت روانی ضعیف والدین و فقر قرار داشتند، پیامدهای ناگوارتری را تجربه کردند. این پیامد ها شامل خطر افزایش مشکلات رفتاری اجتماعی-عاطفی، ناتوانی‌های شناختی، آزمایش مواد مخدر و چاقی بودند.

دکتر ادجی در این رابطه گفت: تحقیقات ما شواهد محکمی ارائه می‌کند که شرایط نامطلوب، تأثیرات مهمی بر زندگی کودکان دارد اما زمانی که عوامل خطر آفرین متعددی در کنار هم باشند، بسیار مضرتر است. این یافته‌ ها نشان داد، سلامت روانی ضعیف والدین و فقر همزمان رخ داده و تداوم آنها در مراحل رشد کودک با پیامدهای نامطلوب، به ویژه ضعف سلامت روان کودک همراه است. این مطالعات نشان می‌دهد که اگر شرایط اجتماعی-اقتصادی دوران کودکی نابسامان باشد، می تواند زمینه ساز ناملایمات خاص دوران کودکی باشد.

پروفسور دیوید تیلور رابینسون (David Taylor-Robinson) پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت محققان چندین توصیه را پس از تجزیه و تحلیل این داده ها بیان کرده‌اند: فقر و عدم سلامت روانی والدین مسائله بسیار رایجی بوده و برای سلامت کودکان مضر است.به گزارش سیناپرس، در همیت راستا و برای بهبود شرایط کودکان، سرمایه‌گذاری های دولتی و نگاه جدید به خدمات حمایتی و پیشگیرانه می تواند منجر به بهبود دسترسی خانواده ها به خدمات سلامت روان شود.
به گفته محققان، هدف اصلی این پروژه درک تجربیات زیسته کودکان، جوانان و اعضای خانواده ها و عوامل تعیین کننده ساختاری گسترده، خطرات و آسیب های مربوط به مشکلات سلامت روانی والدین، سوء مصرف مواد مخدر و سوء استفاده های جنسی بوده است.
 شرح کامل یافته های این پژوهش در آخرین شماره نشریه Lancet Regional Health Europe منتشر شده و در دسترس علاقه مندان است.