پنجشنبه, 23 اردیبهشت,1400
آدرس ایمیل
info[@t]dingoland.ir
مشاوره آنلاین
از 9 الی 16
اینستا
dingoland.ir
دولت انتقالی در چاد قدرت را به دست گرفت

مهر/ شورای نظامی چاد در ادامه اداره کشور بعد از فوت رئیس جمهور، دستور تشکیل دولت انتقالی را صادر کرد.

به گزارش اسپوتنیک، شورای نظامی چاد که بعد از فوت «ادریس دبی» رئیس جمهور این  کشور، قدرت را به دست گرفت؛ از تشکیل دولت انتقالی شامل ۴۰ وزیر خبر داد.
در کابینه جدید، اغلب وزرای دولت دبی در مقام خود ابقا شده اند.
این در حالی است که پست جدیدی تحت عنوان وزیر آشتی ملی هم ایجاد شده است.
۱۳ روز پیش، دبی بر اثر جراحات حاصل از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان شمال کشور، جان خود را از دست داد.
ارتش نیز دولت قبلی را منحل و اعلام کرد که شورای نظامی ظرف ۱۸ ماه آینده اداره امور را به دست خواهد گرفت.