دوشنبه, 27 دی,1400
آدرس ایمیل
info[@t]dingoland.ir
مشاوره آنلاین
از 9 الی 16
اینستا
dingoland.ir

/ یک دلیل مهم در انحرافات بشر: افراط در یک‌ ارزش و عدم‌ رعایت اعتدال میان ارزش‌ها

منبع: کانال استاد مطهری